CƠ SỞ SẢN XUẤT & QUẢN LÝ

BDS Maschinen GmbH
Martinstrasse 108
41063 - Mönchengladbach
Germany

LIÊN HỆ

DỊCH VỤ & SAU BÁN HÀNG

[email protected]
0049-2161-354638

BÁN XUẤT KHẨU (TOÀN THẾ GIỚI)

[email protected]
0049-2161-354661

BÁN NỘI ĐỊA(Germany,Austria & Switzerland)

[email protected]
0049-2161-35460

GỬI YÊU CẦU CHO CHÚNG TÔI

Máy khoan Từ

Khoan lõi

Tấm vát máy

Phụ kiện

Công ty

Tên đầy đủ

Địa chỉ

Mã pin

Thành phố

Quốc gia

Số liên lạc

Địa chỉ email

Lời nhắn của bạn

Tôi muốn được thông báo về các ưu đãi, tin tức, thông tin sản phẩm khác từ BDS Maschinen GmbH bằng email trong tương lai.

Tôi đồng ý rằng BDS Maschinen GmbH có thể lưu, xử lý và sử dụng dữ liệu trò chuyện ở đây với mục đích cung cấp thông tin được yêu cầu ở đây và hỗ trợ tôi sau này. Tôi có thể phản đối việc xử lý và sử dụng dữ liệu của mình bất cứ khi nào với BDS Maschinen GmbH, Mönchengladbach., [email protected].

TRÊN TRANG WEB