Cắt ren và bạt bavia vát góc 90° Ba góc cắt

Thông số kỹ thuật

Cắt ren và bạt bavia vát góc 90° Ba góc cắt /ZSE
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZSE

ø mm / Shank / Order No.

ø 20.5 mm / Straight shank/ ZSE 205

ø 40 mm / Weldon shank 19 mm (3/4") / ZSE 040

ø 50 mm / Weldon shank 19 mm (3/4") / ZSE 050

ø 40 mm / MT3 / ZSE 340

ø 50 mm / MT3 / ZSE 350

Cắt ren và bạt bavia vát góc 90° Ba góc cắt

Thép tốc độ cao Countersink cho máy khoan từ bây giờ đã có với Weldon Shank. Không có yêu cầu cho việc sử dụng bất kỳ máy khoan chuck hoặc bộ chuyển đổi. Sử dụng The Countersink trực tiếp trong Weldon Arbor của máy khoan từ của bạn.