Chất tẩy rửa dạng phun 1000

Thông số kỹ thuật

Chất tẩy rửa dạng phun 1000 /ZSR 100
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZSR 100

Tối ưu cho sửa chữa và cài đặt. Chất tẩy rửa phun BDS 1000 làm sạch và tẩy nhờn tất cả các loại kim loại. Trái ngược với các chất làm loãng thông thường, BDS 1000 bay hơi mà không để lại bất kỳ dư lượng nào.