Chìa khóa cho bánh răng khoan chuck

Thông số kỹ thuật

Chìa khoá cho ngàm khoan vành bánh răng /ZEZ 113 & ZEZ 116
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZEZ 113

ZEZ 116