Chip Guard cho máy khoan

Thông số kỹ thuật

Bảo vệ vỏ tiện /ZSS 050 & ZSS 500
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZSS 050

ZSS 500

Bảo vệ vỏ tiện hoặc bảo vệ cho máy khoan từ. Có hai kích thước. Kích thước lớn ZSS 500 cho mẫu MAB 825, MAB 845, MAB 1300 và MABasic 850. Kích thước nhỏ ZSS 050 cho tất cả các kiểu máy khác.

ZSS 050

Thích hợp cho các máy khoan từ và đường kính dưới 50 mm (2-1 / 2 ") Đối với các mô hình BDS như MAB 100K, MAB 155, MAB 455 và 455SB, MAB 485 và 485SB, MAB 525 và 525SB; MABasic 200, 400 và 450, AutoMAB 350 và 450, AirMAB 3000

ZSS 500

Thích hợp cho các máy khoan từ trên đường kính 51 mm (2-1 / 2 "). Đối với các kiểu BDS như MAB 825 và 845, MAB 1300, MAB 825V, MAB 1300V, MABasic 850