Dầu bôi trơn làm mát Cô đặc cho Lõi khoan TCT

Thông số kỹ thuật

Dầu bôi trơn làm mát Cô đặc cho Lõi khoan TCT/ZHB 001
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZHB 001

Chất làm mát nước hòa tan cao cấp lý tưởng cho khoan với TCT

Dành cho nhu cầu cao đối với nguyên liệu tổng hợp. Có thể trộn lẫn với nước, ổn định sinh học và có mùi nhẹ. Cải thiện vòng đời sản phẩm dịch vụ lõi khoan. Không có chất độc hại, nước nguy hiểm cấp 1