Dầu cắt cho Lõi khoan HSS

Thông số kỹ thuật

Dầu cắt cho Lõi khoan HSS/ZHS 006
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZHS 006

Dầu cắt hiệu suất cao 5000. Vật liệu cơ bản hữu cơ với các chất phụ gia. Nước nguy hiểm cấp 1. Phân huỷ sinh học, cơ sở tối ưu cho việc điều chỉnh độ nhớt khi sử dụng lõi khoan BDS , và dễ dàng sử dụng cho sau khi mạ kẽm.