Hộp đựng cho Seri EKF

Thông số kỹ thuật

Hộp đựng cho Seri EKF /ZKP 001
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZPK 001 EKF 300, EKF 450, EKF 452

Ứng dụng: Hộp đựng cho EKF 300, EKF 450 và EKF 452.

Thiết kế: Hộp nhựa với tay cầm và đệm xốp, không có gì bên trong.