PowerCLEANER Chip Removal & Công cụ làm sạch

Thông số kỹ thuật

PowerCLEANER – Dụng cụ LAU DỌN mạnh mẽ /POW 200
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

POW 200

Công cụ làm sạch và loại bỏ vỏ tiện kim loại tân tiến.

BDS PowerCLEANER là một công cụ làm sạch và an toàn sáng tạo hoàn toàn mới. PowerCLEANER là một công cụ hai-trong-một được trang bị với một cái móc và một bàn chải. Hooks giúp đỡ trong việc loại bỏ các chip kim loại xoắn ốc từ các công cụ khoan trong khi bàn chải giúp làm sạch các chip từ khu vực làm việc.