PowerWORKER – Công cụ làm sạch

Thông số kỹ thuật

PowerWORKER/POW 100
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

POW 100

PowerWORKER - Công cụ làm sạch ‘’ Magnetic ’’ cho máy khoan

Chất tẩy rửa BDS PowerWORKER làm sạch với tất cả các vỏ tiện khoan từ tính. Với sự hỗ trợ của công cụ thiết thực và lực từ tính mạnh mẽ, các vỏ tiện được thu thập dễ dàng và sau đó được đặt vào trong thùng chứa phế liệu nhanh chóng và dễ dàng. Từ hoá, thu thập lại cùng nhau, tước ra và hoàn thành.