Xích an toàn

Thông số kỹ thuật

Xích an toàn /ZSK 001
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZSK 001

Xích an toàn để kết nối máy khoan từ tính khi sử dụng ở vị trí cao quá đầu hoặc trong điều kiện nằm ngang.

Khi làm việc ở vị trí nghiêng hoặc thẳng đứng và trong khi làm việc trên không, máy khoan từ (máy khoan từ) phải được bảo đảm để tránh rơi xuống bằng cách sử dụng dây chuyền an toàn. Gắn dây an toàn theo cách mà máy khoan từ (máy khoan từ) di chuyển ra xa người điều khiển trong trường hợp trượt. Đặt dây an toàn càng chặt càng tốt xung quanh tay cầm của máy khoan từ (máy khoan từ). Kiểm tra dây an toàn và khóa an toàn trước khi bắt đầu công việc.