KẸP di động

Thông số kỹ thuật

KẸP di động /ZMC 200
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZMC 200

Máy khoan lõi từ BDS của bạn sẽ dễ dàng trở thành một máy khoan di động. Chỉ cần trên đường khoan một lỗ trắc diện? Không vấn đề gì! BDS MobilCLAMP rất lý tưởng cho công việc không phụ thuộc vị trí.