Morse côn giảm tay áo

Thông số kỹ thuật

Ống lót giảm bớt /ZRH
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZRH 210

ZRH 320

Giảm Bush cho Morse Taper

Các ZRH 210 là một Morse côn giảm tay áo để chuyển đổi hoặc giảm Morse côn 2 để Morse côn 1. ZRH 210 bên ngoài: MT2 bên trong: MT1

ZRH 320 là một Morse côn giảm tay áo để chuyển đổi hoặc giảm The Morse Taper 3 Để Morse Taper 2. ZRH 320 Bên ngoài: MT3 Bên trong: MT2