Bộ Công cụ Tổng hợp

Thông số kỹ thuật

Bộ Công cụ Tổng hợp /ZGK 001
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

1 Khoan xoắn DIN 338, ø 6.8 mm

1 Khoan xoắn DIN 338, ø 8.5 mm

1 Khoan xoắn DIN 338, ø 10.2 mm

1 Vòi máy DIN 371, M8

1 Vòi máy DIN 376, M10

1 Vòi máy DIN 376, M12

1 Vòi máy DIN 376, M 16

1 Countersink DIN 335, Form C 90° ø 20.5 mm