Biến thế Weldon sử dụng nhanh

Thông số kỹ thuật

Quick-In to Weldon Adapter/ZAF 004
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZAF 004

Với nhanh chóng trong chủ cho các cuộc tập trận cốt lõi với trục hàn 19 mm. Incl. 1 pin phun ZAK 107 và ZAK 125


Máy cắt hình khuyên nhanh ZAF 004 giúp sử dụng máy cắt hình khuyên Weldon Shank trong hệ thống nhanh chóng được trang bị máy khoan từ. Bộ chuyển đổi ZAF 004 có một chân nhanh chóng trong đó được dễ dàng trang bị trong nhanh chóng trong Arbor của máy, đầu kia của chủ sở hữu có Weldon Shank Công suất để có trong máy cắt hình khuyên với Weldon Shank. Tất cả các dụng cụ cắt hình khuyên với 19 mm Weldon Shank có thể được sử dụng với chủ ZAF 004 này.