Ổ cắm mở rộng Morse Taper (Sleeve)

Thông số kỹ thuật

Extension Bush DIN 2178 /ZVH 220
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZVH

ZVH 220 MT 2 to MT 2 Ống lót mở rộng

ZVH 230 MT 2 to MT 3 Ống lót mở rộng

ZVH 320 MT 3 to MT 2 Ống lót mở rộng

ZVH 330 MT 2 to MT 2 Ống lót mở rộng


Các ZVH Morse Taper mở rộng Socket được sử dụng cho hai mục đích, hoặc là để tăng chiều dài của Morse Taper trục chính hoặc để chuyển đổi Morse côn để nhỏ hơn hoặc kích thước lớn hơn. Các ZVH 220 và ZVH 330 là Morse côn mở rộng ổ cắm được sử dụng để tăng chiều dài của Morse côn tay áo, trong khi ZVH 230 Morse côn ổ cắm được sử dụng để mở rộng máy Morse côn từ MT2 đến MT 3 và ZAV 320 Morse côn ổ cắm được sử dụng Để Giảm Máy Morse Côn Từ MT3 Để MT.