Bánh răng khoan Chuck cho khoan từ

Thông số kỹ thuật

Vành dụng cụ ngàm khoan - MAB 100, MABasic 200, MABasic 400, AkkuMAB 3000 & AutoMAB 350/ZBI 113 & ZBI 116
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZBI

ZBI 113 Clamp Size : 1-13 mm

ZBI 116 Clamp Size : 2.5-16 mm


ZBI Gear Rim khoan Chuck là một mũi khoan cao cấp Chuck để sử dụng với máy khoan từ của tất cả các loại. Các khoan ZBI Chuck được sử dụng với một sự kết hợp của ZAP 100 khoan Chuck Adapter Với Weldon Shank. Các máy khoan ZBI Chuck phù hợp với một đầu của ZAP 100 khoan Chuck Adapter và kết hợp này có thể sau đó được gắn vào máy khoan từ với công suất Weldon Shank. Các chủ đề nội bộ của ZBI Gear Rim khoan Chuck là 1/2 '' X 20 NF.


Xin lưu ý: BDS đã phát triển các mũi khoan xoắn đặc biệt với chân Weldon như một tiêu chuẩn thay vì chân thẳng. Những mũi khoan Twist đặc biệt với Weldon Shank có thể được sử dụng trực tiếp với một máy khoan từ với Arbor trực tiếp (không có bất kỳ côn Morse). Không cần sử dụng bất kỳ loại O Adapter. Số bài viết cho các mũi khoan xoắn đặc biệt với chân Weldon là SPS và có sẵn từ đường kính 6 mm đến 14 mm.