Khoan xoắn HSS Cobalt với lỗ khoan sắt thép 19mm. Chiều dài 35mm

Thông số kỹ thuật

Khoan xoắn HSS Cobalt với lỗ khoan sắt thép 19mm. Chiều dài 35mm /SPS
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

SPS

Đường kính / Chiều dài / Số đơn đặt hàng.

ø6.00 mm / 35 mm / SPS 060

ø6.80 mm / 35 mm / SPS 068

ø8.00 mm / 35 mm / SPS 080

ø8.50 mm / 35 mm / SPS 085

ø10.00 mm / 35 mm / SPS 100

ø10.20 mm / 35 mm / SPS 102

ø12.00 mm / 35 mm / SPS 120

ø13.00 mm / 35 mm / SPS 130

ø14.00 mm / 35 mm / SPS 140

Khoan xoắn HSS Cobalt với lỗ khoan sắt thép 19mm. Chiều dài 35mm

Không có yêu cầu cho việc sử dụng bất kỳ máy khoan Chuck hoặc Twist khoan Adapter. Sử dụng máy khoan xoắn trực tiếp trong xưởng đúc Weldon của máy khoan từ tính của bạn, giống như bạn sử dụng máy cắt hình khuyên.