Adapter cho Fein nội chủ đề hình khuyên máy cắt

Thông số kỹ thuật

Biến thế chỉ bên trong /ZAF 002
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZAF 002

Khoan lõi mịn với ren bên trong M18 x 6 P1.5 incl. 1 pin phun ZAK 125


Bộ chuyển đổi ZAF 002 cho máy cắt hình khuyên Fein có ren bên trong. Đây là một adapter lý tưởng cho Suing Fein Máy cắt hình khuyên trên một máy khoan từ tính với Weldon Arbor.