Biến thế Weldon chạm một lần

Thông số kỹ thuật

Biến thế Weldon chạm một lần /ZAF 005
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZAF 005

Với Nitto One Touch giữ cho khoan lõi với Weldon trục 19mm. Incl. 1 pin phun ZAK 107 và ZAK 125


Các ZAF 005 Nitto hình khuyên cắt chủ giúp sử dụng Weldon Shank hình khuyên cắt trong Nitto làm từ máy khoan. Bộ chuyển đổi ZAF 005 có một chân cảm ứng được trang bị dễ dàng trong máy chạm One-Touch của máy, đầu kia của máy có công suất Weldon Shank để đưa vào máy cắt hình khuyên với Weldon Shank. Tất cả các máy cắt hình khuyên với 19 mm Weldon Shank có thể được sử dụng với chủ ZAF 005 này.