Biến thể sử dụng nhanh Weldon

Thông số kỹ thuật

Biến thể sử dụng nhanh Weldon /ZAF 003
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZAF 003

Đối với các cuộc tập trận cốt lõi tốt với bao gồm trục nhanh. 1 pin phun ZAK 115


Bộ chuyển đổi ZAF 003 cho máy cắt hình khuyên làm cho nó có thể sử dụng máy cắt hình khuyên Fein với chân nhanh chóng trong một máy khoan từ có khả năng hàn. Một bộ chuyển đổi lý tưởng để chuyển đổi chân nhanh chóng vào chân Weldon để sử dụng máy cắt hình khuyên trên máy khoan từ Weldon.